Info over de organisatie stand by-Duurstede

Veel mensen zorgen voor hun zieke of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buur. Die vaste verzorger wordt ook wel de mantelzorger genoemd. Mantelzorgers kiezen meestal niet voor hun taak, ze rollen er in: je partner wordt chronisch ziek, je vader gaat dementeren of je kind wordt geboren met een handicap. De zorg van de mantelzorger kan steeds meer tijd en energie gaan vragen, waardoor de eigen activiteiten er vaak bij in schieten. Stand-by Duurstede is een vrijwilligersorganisatie, die vervanging biedt aan mantelzorgers die in de thuissituatie voor een ziek of gehandicapt persoon zorgt. Door de geboden vervanging kan de mantelzorger even vrijaf nemen en blijft er aandacht voor de persoon die de zorg nodig heeft. Stand-by werkt voor zowel kinderen als  volwassenen. Een vrijwilliger van Stand-by vervangt gratis de mantelzorger op afgesproken tijden: zo nu en dan of regelmatig, maximaal twee dagdelen per week. De vrijwilliger houdt de verzorgde gezelschap en kan een activiteit doen die aansluit bij diens interesses en mogelijkheden, zoals een spelletje, voorlezen of een wandeling.

Zonder gemotiveerde vrijwilligers kan Stand-by geen vervangende hulp bieden aan mantelzorgers. 

Werkwijze
Bij een aanvraag vanuit de thuiszorg, Stichting Binding of het Steunpunt Mantelzorg volgt er altijd eerst een kennismakingsgesprek met de coördinator van Stand-by. Hierin bespreken zij wat er nodig is, maar ook horen we graag meer over u als persoon zodat we een goede match kunnen maken met de vrijwilliger. Hierna volgt een koppelingsgesprek tussen de coördinator, zorgvrager, mantelzorger en vrijwilliger en worden de afspraken gemaakt. Na de koppeling houdt de coördinator goed contact met de vrijwilliger over het vervolg, en blijft zij dus contact persoon.

 

Stand by bestaat uit een groep enthousiaste en betrokken vrijwilligers met een coördinator.

  • Bent u/ben jij sociaal bewogen en als vrijwilliger bereid 1 of 2 dagen mantelzorgers te ondersteunen? 

Dan past u wellicht heel goed bij ons team, en horen we heel graag van u/jou!

De coördinator zorgt voor een zorgvuldige koppeling tussen vrijwilliger en aanvrager.

Voor informatie of aanmelding ( zie pagina : contact) als vrijwilliger kunt u contact opnemen met Stand-by Duurstede

Coördinator   : Cora Leijtens     Tel: 06-27283710

via mail  info@standbyduurstede.nl