Info over de organisatie stand by-Duurstede

Veel mensen zorgen voor hun zieke of gehandicapte partner, ouder, kind, vriend of buur. Die vaste verzorger wordt ook wel de mantelzorger genoemd. De zorg van de mantelzorger kan steeds meer tijd en energie gaan vragen, waardoor de eigen activiteiten er vaak bij in schieten. Stand-by Duurstede is een vrijwilligersorganisatie, die vervanging biedt aan mantelzorgers die in de thuissituatie voor een ziek of gehandicapt persoon zorgt. Door de geboden vervanging kan de mantelzorger even vrijaf nemen en blijft er aandacht voor de persoon die de zorg nodig heeft. Stand-by werkt voor zowel kinderen als  volwassenen. Een vrijwilliger van Stand-by vervangt gratis de mantelzorger op afgesproken tijden: zo nu en dan of regelmatig, maximaal twee dagdelen per week. De vrijwilliger houdt de verzorgde gezelschap en kan een activiteit doen die aansluit bij diens interesses en mogelijkheden, zoals een spelletje, voorlezen of een wandeling.

Zonder gemotiveerde vrijwilligers kan Stand-by geen vervangende hulp bieden aan mantelzorgers. Mantelzorgers kiezen meestal niet voor hun taak, ze rollen er in: je partner wordt chronisch ziek, je vader gaat dementeren of je kind wordt geboren met een handicap.

 

Bij Stand-by zijn twee soorten vrijwilligers actief: vervangende mantelzorgers en coördinatoren.

  • Heeft u/ heb je tijd over en wilt u/ wil je regelmatig of zo nu en dan een mantelzorger vervangen?
  • Of heeft u/ heb je organisatorische talenten, ervaring of affiniteit met publiciteit/ voorlichting, begeleiding vrijwilligers en/of het voeren van kennismakings- en koppelingsgesprekken?

De coördinator zorgt voor een zorgvuldige koppeling tussen vrijwilliger en aanvrager.

Voor informatie of aanmelding ( zie pagina : contact) als vrijwilliger kunt u contact opnemen met Stand-by Duurstede

Coördinator   : Cora Leijtens     Tel: 06-27283710

via mail  info@standbyduurstede.nl