18 januari  2017

SCP bezorgd over hoge leeftijd huidige mantelzorgers

Sinds de decentralisatie van de langdurige zorg in 2015 hebben gemeenten meer taken en moeten burgers meer doen. Voor elkaar zorgen, bijvoorbeeld. Hoeveel mantelzorgers telt Nederland en hoe problematisch is mantelzorg? Het Centraal Buro Statistiek en het Sociaal Cultureel Planburo deden onderzoek. Even wat cijfers op een rijtje:

2 miljoen

Nederlanders geven mantelzorg volgens het CBS

4 miljoen

mantelzorgers zijn er zelfs volgens de definitie van het SCP

6 %

van de mantelzorgers wordt ziek of overspannen door het zorgen

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek gaf in 2015 bijna 15 procent van de Nederlanders van 16 jaar en ouder mantelzorg, dat zijn twee miljoen mensen. ‘Mantelzorg’ betekent volgens het CBS: zorg die iemand geeft aan een bekende uit zijn of haar omgeving. De meest fervente mantelzorgers zijn te vinden in de groep tussen 50 en 74 jaar. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) rekent ook emotionele ondersteuning en het bieden van gezelschap tot mantelzorg. Volgens die definitie verlenen vier miljoen Nederlanders mantelzorg, bleek uit SCP-onderzoek van eind 2015: eenderde van de volwassen bevolking. De actiefste mantelzorgers zijn tussen de 45 en 64 jaar oud. Onder de mantelzorgers zijn relatief veel vrouwen en kerkgangers.

In een recent rapport met toekomstscenario’s toont het SCP zich bezorgd over met name de leeftijd van de huidige mantelzorgers. Volgens één van de toekomstscenario’s zal de behoefte aan mantelzorgers in 2040 verdubbeld zijn. Maar dat geldt niet voor het aantal mantelzorgers: degenen die dat nu doen, zullen in 2040 zijn overleden of zelf mantelzorg nodig hebben. Of de generaties onder hen even actief zullen zijn als mantelzorger valt te betwijfelen, omdat die meer werkende vrouwen bevatten.

Een ander probleem is de overbelasting van mantelzorgers. Volgens SCP-onderzoek uit 2015 voelt bijna eentiende van de mantelzorgers zich zwaar belast. 6 procent is zelfs ziek of overspannen geraakt door het zorgen. Het CBS maakte in november bekend dat een op de zeven mantelzorgers zichzelf overbelast noemt.

bron: NRC

 28 juni 2016

 Promotie  materiaal is klaar ..... posters en  folders met duidelijke info . Mocht U geïnteresseerd zijn , laat ons dat even weten via de webmail .

 

ditiswijk.nl   9 juni 2016

Stand-by duurstede   nu online

 

Wijk bij Duurstede, 9 juni 2016. Het vrijwilligersinitiatief Stand-by Duurstede heeft afgelopen week vol trots de eigen website op het internet gezet. ‘Op de site kunnen mensen lekker eenvoudig allerlei informatie over ons initiatief vinden’, zo laat coördinator Hans van Osenbruggen weten.

Mantelzorgers ontlasten

Stand-by Duurstede is gestart om mantelzorgers te ontlasten. Van Osenbruggen: ‘Mantelzorgers zijn mensen die zorgen voor een naaste en het komt regelmatig voor dat deze zorg ervoor zorgt dat de mantelzorger zelf niets meer kan doen. Wij hebben vrijwilligers die de mantelzorger voor één of meer dagdelen in de week thuis vervangen. Zo is er dus iemand die op de persoon die zorg nodig heeft past en kan de mantelzorger even iets voor zichzelf doen. Dit doen we met uitsluitend vrijwilligers.’

Vrijwilliger worden

Het begin dit jaar opgestarte Stand-by Duurstede is nog steeds druk bezig zichzelf bekend te maken bij de inwoners. ‘Inderdaad en daarin past mogelijk een website. We bouwden deze zelf en op de site kunnen mensen allerlei informatie vinden. Ook mensen die graag vrijwilliger willen worden kunnen op de website terecht’, zo eindigt Van Osenbruggen. De naam van de website is bijna logisch: www.standbyduurstede.nl.  

recentelijk in t nieuws :

Mantelzorger van demente raakt overbelast

 

Op dit moment zorgen 300.000 Nederlanders voor hun demente naaste, soms worden ze in huis bij het gezin © anp.

Mantelzorgers van dementen raken overbelast. De helft voelt zich zwaar belast en meer dan 10 procent zegt zeer zwaar belast of zelfs overbelast te zijn. Dat blijkt uit de tweejaarlijkse Dementiemonitor Mantelzorg van Alzheimer Nederland.

Voor de monitor zijn ruim drieduizend mantelzorgers bevraagd. Volgens onderzoeker Wendy Werkman van Alzheimer Nederland zal de druk alleen maar toenemen voor mensen die voor hun naaste zorgen. 'Het beleid is erop gericht dat mensen langer thuis blijven wonen. Mensen met dementie komen pas in aanmerking voor een plek in een zorginstelling als het echt niet meer gaat. De zorg wordt zwaarder.'

300.000 Nederlanders actief  :Op dit moment zorgen 300.000 Nederlanders voor hun demente naaste. In totaal zijn er 264.000 mensen met dementie. Daarvan woont 70 procent thuis. Vier op de tien dementen zijn alleenstaand. De mantelzorgers geven gemiddeld 20 uur per week zorg, 23 procent neemt zelfs dagelijks de zorg op zich. Bijna een derde heeft daarnaast een baan of een eigen bedrijf.

Dag en nacht :Veel mantelzorgers vinden de zorg niet alleen lichamelijk zwaar, maar vooral ook emotioneel. Ze hebben het gevoel er alleen voor te staan, ze zorgen dag en nacht voor hun naaste met dementie en de situatie laat hen nooit los. Vooral mantelzorgers van wie de naaste nog thuis woont, denken de zorg minder lang te kunnen volhouden. De helft van de ondervraagden zegt behoefte te hebben aan ondersteuning vanuit de gemeente. Tegelijkertijd blijkt een op de drie mantelzorgers het Wmo-loket (Wet maatschappelijke ondersteuning) van de gemeente niet te kennen. Werkman: 'De dagopvang kan de mantelzorger ontlasten. Maar als je niet weet dat je die hulp via de gemeente kunt regelen, wordt het lastig.' Gemeenten zijn nu al deels verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen met dementie, maar vanaf volgend jaar is die rol alleen maar groter. Dan behoren de dagbesteding en dagopvang ook tot hun takenpakket. Van de ondervraagde mantelzorgers heeft slechts 30 procent in de afgelopen 12 maanden contact gehad heeft met het Wmo-loket. Vaak gaat het om praktische zaken als het regelen van hulp bij de huishouding of vergoeding van vervoer.

 

 

  wijkse Courant   december 2015

 

 

Stand by Duurstede wil mantelzorgers even vrijaf geven

 

 ... Zorgen voor iemand anders - mantelzorg - kan 24 uur per dag, zeven dagen per week doorgaan. Om deze mantelzorgers soms even vrijaf te geven, is Stand by Duurstede opgericht. 

 

Initiatiefnemer Hans van Osenbruggen (64 jaar) is enthousiast over de werkgroep Stand by Duurstede, die hij vorige week heeft opgericht, met als doel mantelzorgers te ontlasten en te ondersteunen. “Het is niet de bedoeling dat wij als team,  de taken overnemen van de thuiszorg , maar we gaan ons puur richten op de mantelzorger. Een dagdeel in de week kan de mantelzorger even vrijaf nemen omdat iemand van ons team komt oppassen.” 

Hans, altijd bereid tot een beeldend voorbeeld: “Zie het zo: een stel met jonge kinderen wil soms samen op stap. Voor de kinderen wordt een oppas ingeschakeld. Vaak een bekende, iemand waar je vertrouwen in hebt, maar geen pedagogisch opgeleide deskundige. Zo werkt het bij ons ook: iemand komt even oppassen, waardoor de mantelzorger rustig naar de kapper kan, even kan winkelen of een middagje kan ontspannen. En net zoals een kinderoppas, doet ook onze vrijwilliger niet aan huishoudelijk werk of medische handelingen. ”

 

Het idee voor Stand by werd bij Hans geboren toen hij in Friesland woonde. Daar werkte hij als coördinator en vrijwilliger bij een soortgelijke organisatie. “Ik heb nu eenmaal een zwak voor ouderen. En ik zie dat onze zogenoemde participatiemaatschappij niet voldoende werkt. Het sociale contact valt snel weg, waardoor mantelzorger én verzorgende snel vereenzamen.”

Wat Hans sterkt in zijn idee tot oprichting van Stand by, zijn de positieve reacties van thuiszorgorganisaties, stichting Binding en de gemeente Wijk bij Duurstede. “Veel thuiszorgmedewerkers heb ik gesproken, ze staan volledig achter dit initiatief en willen ook mensen aandragen die in aanmerking zouden moeten komen voor oppashulp. Soms melden mantelzorgers zich niet zelf, omdat ze zich niet zien als mantelzorger of omdat ze de zorg moeilijk uit handen durven geven. Daarna volgt een intakegesprek en ga ik zoeken naar een mooie match tussen mantelzorger, degene die zorg nodig heeft en de vrijwilliger.”

 

De oprichting van de werkgroep is een feit, voordat de eerste vrijwilligers aan de slag gaan, kan het wel voorjaar 2016 worden. “Maar mochten enkele matches eerder lukken, dan is dat ook prima”, vertelt Hans. Hij is nu op zoek naar mantelzorgers die van deze dienst gebruik willen gaan maken én naar vrijwilligers die een dagdeel per week een mantelzorger willen ontlasten. Opleiding of ervaring is niet nodig.

 

 

 

 

Officieel is Stand by Duurstede een mantelzorg-respijthulp organisatie. Maar Hans is niet van de dure woorden. “Ik ben van  ‘niet lullen maar poetsen’. Respijthulp? Dan weet niemand wat er bedoeld wordt. En ik wil juist dat het idee breed gedragen wordt. Ik heb nog gedacht aan het woord ‘oppascentrale’, maar dan krijg ik aanvragen voor kinderoppas”, lacht hij.