Wat is een mantelzorger?

Het begrip mantelzorger is vaak niet altijd duidelijk en veel mensen hebben nog nooit van mantelzorg gehoord. Toch wordt in Nederland 80% van de zorg door mantelzorgers gegeven.

Een definitie van het woord mantelzorger:

Een mantelzorger geeft onbetaald, niet vanuit een beroep of georganiseerd vrijwilligerswerk, hulp aan een partner, familielid, vriend, huisgenoot, kennis of buur die hulp of zorg nodig heeft vanwege ziekte, ouderdom of handicap.

Bent u mantelzorger?

Zorgt u regelmatig en al langere tijd onbetaald voor iemand met een ziekte of beperking? En komt dat omdat u een persoonlijke band hebt met degene voor wie u zorgt? Zo ja, dan bent u mantelzorger! Mantelzorg bieden, is geen keuze. Het overkwam u en u doet het gewoon. Juist door de band die u hebt met uw naaste. U speelt een centrale rol in het leven van degene voor wie u zorgt. Door uw betrokkenheid kan uw naaste langer in de eigen leefomgeving blijven wonen. Uw werk als mantelzorger is daarom heel belangrijk.